tobaklaszlo

Tobak László bemutatása

Ajkán születtem 1959. május 5.-én. Gyermekkoromat Halimbán, egy kis bányászfaluban töltöttem. 1970-ben költöztünk Tapolcára, ahol jelenleg is élek. Diákéveim Veszprémhez kötnek. Itt végeztem el az Alumínium ipari és Vegyipari szakközépiskolát, majd egy év munka és katonaság után a Vegyipari Egyetemet, és mint szilikátvegyész diplomáztam 1984-ben. A Tapolcai Szigetelőanyag gyárban dolgoztam 1992 - ig. Ezután életem nagy vargabetűket irt le. Daránypusztán, mint termelési vezető dolgoztam egy szerves vegyipari és gyógynövény feldolgozó üzemben, majd 3 hónap Németországi munka következett, alkalmi munkavállalóként. Vállalkozásba kezdtem, amely fél év után tönkrement. 2 évet dolgoztam a Zalakerámia tófeji gyáregységében, mint technológus. Háromszor voltam munkanélküli. Többszöri pszichiátriai kezelés után jelenleg rokkant nyugdíjas vagyok. Egy kis családi szőlőben dolgozom, amely kitölti napjaimat. Verseket 1985 óta írok, de robbanásszerűen csak 2000-től születnek alkotásaim. 4 kötetem jelent meg, amelyek nem kerültek kereskedelmi forgalomba, de jutott példány az USA-ba, Angliába, Németországba is. Témáim: természet, szerelem, humor. 5. kötetemben megjelentek a vallási témájú versek is. Hálás vagyok Istennek, hogy a verseket adta nekem. Nem voltam jó mérnök, hiányzott belőlem a gyakorlati érzék. Igazán jól csak a papírok között érzem magam. Tagja vagyok a Cserhát Művész Körnek, több irodalmi, művészeti díjat is kaptam.Szeretet oázis


E rohanó világunkban
Legyél egy kis sziget
Sivatagi porhegyek közt Oázisként liget
Te jelented az életet A víz Benned fakad
Szíveinket tartó láncunk Így széjjel nem szakad
Szeretettel ölelj engem Hitben tarts erősen
És Isten is ránk mosolyog Most már ismerősensorkozHited add cserébe


Legyél te is Isten Megtérő báránya
Legyél Őt követő Szende lelkű lány
Térdelj le előtte Teljes alázattal
Szolgálj neki gyónva
Majd magyarázattal Gyarló életedben
Mit és miért tettél Aminek a végén
Keresztet vetettél Vargabetűk után
Végre hozzá tértél Bűnök súlya alól
Feloldozást kértélsorkoz