petnehazykep


Szót kap Mr.John Benga népművész, író


alias Petneházy Kiss Bence


Petneházy Kiss Bence életútja

„Tollamnak akkor csillaghegye volt” c. kötetéhez

Az USA-ban Pensylvániában született magyar szülők gyermekeként. A polgári család fiaként jött a világra. A nagy honvédháború az összeomlás és a trianoni sokk idejére esik.
János a Közgazdasági Egyetemet Budapesten végezte. Tehetsége korán kibontakozott a művészet iránt. Igaz sok kortársával kötött barátságot Budapesten és az US- ban. Életének e szakasza az alkotás jegyében zajlik. Számos írása a fogság és a mindennapi társadalom hétköznapjairól szól.
Felvonulási területét, ifjúságát rajzolja meg szépprózában és versekben. Szomorúan ír gyermekkoráról, ahol élt, dolgozott, azokról a városokról emlékezik meg. Egész életében az irodalom szeretete dominál. Művészpártolóként is köszönhetően szíve húzta haza.,és családi őrzőjeként nem tud elszakadni az óhazától. Amerikát bejárta mint népművész egyedülálló népi kiállításaival, s ezért kitüntetéseket kapott, többek között: Az USA népművészet mestere címet is megkapta. Szörnyű konok orosz fogság, öt év, majd lesoványodva hazaengedik.
Otthon főkönyvelő, osztályvezető állást kapott. Több nagyvárosban, különböző beosztásokat töltött be, de hűséges maradt Szabolcshoz, Peteházához, Apaagyhoz gyerekkora színhelyéhez. A kilátástalan körülmények miatt újból az USA-ba megy, s ott New Jerseiben, Carteretben telepedik le.
Újságíró, könyvelő, közgazdászként tevékenykedett a nyugdíjáig. 2003-ban végleg hazatelepült. Újra nősül, bár családja távoli hiányát nehezen viseli el.
Népművészeti életművét állandó kiállítását a Görög-katolikus Egyháznak adományozta.
Továbbra is éberen rajta tartja irodalmi tevékenységén szemét. Megszületik életrajzi könyve.
Ezzel az örök szép verseknek további hódolója és gondozója lett. A kortársainak és barátainak támogatását célozta meg.

„Tollamnak akkor csillaghegye volt ”c . kötete fellobbanásai és írásai bennünk élni fognak. Félretéve az élet szürkeségeit, és ma is hangyaszorgalommal dolgozik az irodalomért. Íme a példa a könyvnek kiadása is. Még ma is szeret kirándulni a hegyekben, bolyong a pesti utcákon, hogy a mindennap örök fényeiben éljen.

                                                                                                                        Dr. Markó Pál
                                                                                 BATSÁNYI, ART,-ARANYSÓLYOM-DÍJAS KÖLTŐ, ÚJSÁGÍRÓ

Ezen a honlapon megjelenő írásaimat fogadják nagy-nagy szeretettel, előszóként idézve Czigány György barátom szavait:

„ Petneházy Kis Bence versei szeretetreméltóak, figyelemreméltóak, így tisztelettel ajánlom olvasóinak”

A portrét, Somon M Veronika,Munkácsy- és Szent István érmes festőművész készítette.


bence_cikk

bence_cikk2
bence3
bence4a
bence4b
bence5