panniDáma Lovag Erdős Anna,
költő, író bemutatkozó oldala


Csornán,l944.O3.l3.-án születtem.
Általános iskolám Mosonszentjánoson végeztem. Már itt írtam verseket. Gimnáziumi éveimben Mosonmagyaróvár,ill. Budapesten irodalmi pályázatokon Országos I. díjam miatt felvettek a bölcsész karra. A Sors fintoraként mégis automatikai-Villamos mérnök lettem,elektromos vezető tervezőként mentem nyugdíjba.
Éltem Budapesten,Szegeden 17-17 évet. Majd családommal Mosonmagyaróvárra költöztünk.
Költészettel 1994 óta foglalkozom ismét,volt tanárom és gimnáziumi osztálytársaim indítatásaként. Azóta 54 Antológiában jelentek meg verseim.6 verseskötetem jelent meg.: „Jelet hagyni”,”Őzek tánca”,Kőbe vésett szavak”, „Keresztre feszítve”,”Rendületlen hittel”,”Híd két part között” címmel./URÁNUS,CSERHÁT MŰVÉSZ KÖR kiadásában/

Tagja vagyok :
- MINSZ EGER Írószövetségnek.
- Batsányi Cserhát Művész Körnek Budapest
- Művészbarátok Egyesületének Budapest
- Tallós P. István Művész Egyesületnek Mosonmagyaróvár
- Egyetemes Béke Szövetségnek
Verseim megjelennek több lapban,valamint irodalmi lapokban:Délibáb,Kláris, Szárnyaló Képzelet,Művészet és Barátai, Jánossomorjai Napló, Aranypor,Újjászületés stb.
Eddig pályázatokon,ill. azokon túl: 42 díjat,elismerést,oklevelet kaptam verseimre és irodalmi munkásságomra.
2OO5.ben Jeruzsálemi Történelmi Lovag Rend Lovagja lettem,itt tervezői társadalmi munkámért / terveztem az Újrónafő-i Szt.István Rk.templom Elektromos terveit/ Ezért Bronz Nagyérdem érmet, 2OO9.ben irodalmi munkámért: Ezüst Nagyérdem érmet kaptam. Dámává léptettek elő.
2OOO.től a Cserhát Művész Körtől több oklevelet,díjat kaptam:Magyar Kultúra díjat, Népművészetért díjat,Arany oklevél díjat,”Arany Diploma és Magyar Kultúra” ,2O1O.ben Költői-Művészeti munkámért „Platina díjat” kaptam./a felsoroltak teljesség igénye nélkül/ MINSZ-től második,negyedik díjat kaptam/Kossuth ,Rákóczi évforduló alkalmából.
2OO6.ban USA. Baltimore Szabad Magyar Újságírók Szövetségétől első díjat kaptam Ötvenhatról szóló verseimre.
2OO9.O1.22.-én a Magyar Kultúra Napján: „Mosonmagyaróvár Kultúrájáért” díjat kaptam. Járom az országot,a régi Magyarországot,Felvidéket,Vajdaságot,Erdélyt,Ausztria stb.,ahova hívnak,s elmondom verseimet.2OO8.-ban pl.:48 helységben,2OO9.ben 36 alkalommal, 2O1O.ben 32 alkalommal mondtam el verseim.,tartottam könyvbemutatót 2OO8.ban Felvidéken a Fazekas Mihály napokra rendezett Általános Alapiskolák, valamint gimnáziumok” Magyar Vers és Próza” versenyén meghívott elnök voltam. 2O1O. 1O.26./Mosonmagyaróvár Gyásznapja/ Búcson /Felvidék/ „Tiszteletbeli Díszpolgár” Címet kaptam,tiszta magyar falu közösségétől,mely nagy megtiszteltetés számomra.,a felvidéki magyarságért folytatott irodalmi munkám miatt. 2O1O.”Nemesgulácsi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület „Tiszteletbeli Tagja „címet kaptam.
Eddig 13 országba jutottak el versesköteteim.
2OO8.óta Béke Nagykövete vagyok. Itt is verseimmel mutatkoztam be.Budapesten.
Győrben 2O1O.ben,az interneten: Network-Sopron Közösség Oldalán 25.verses videó,készült verseimről,és125 versem került fel az oldalra.

Mosonmagyaróvár.2O11.O1.O4.Adjatok a szegénynek


Adjatok a szegénynek
Egy tál meleg ételt
Takarót,ruhát
Szobát fedélnek

Hideg téli nappalok
Szívét szomorítják
Bankok hada zúdul rá
Értékei elvámolják

Adjatok a szegénynek
Vigaszt az életben
Könnyeit letörlő
Bizalmat a szeretetben

Nyújtsátok felé
Segítő kezetek
Vigaszt adjatok
Ne legyen elesett

Adjatok a szegénynek
Hitet a jövőben
Talpra tudjon állni
Iszonyú vesztében

Adjatok,amíg nem késő
Belenyugvó lelkét felemelő
Adjatok hitet önmagában
Hogy megtalálja helyét
E taposó világban

M.óvár.2O1O.O2.O8.sorkozAz Ararát hegy jelei


Az Ararát hegy jege olvadni kezd
Havas sapkája csúszik lefelé
Hol van már az új NOÉ ?
Ki faanyagot összevesz ?!

Új vízözön van készülőben
Csak nem látja senki sem?
Olvadó csúcsok veszélye
Vízözönt bocsát az emberre !

Az ember tékozló léte
Veszélyt nem figyeli
Vad rohanás az élete
Csak a vágyakat,s a pénzt kergeti

Pedig olvad már a hegyek csúcsa !
Az Ararát is fenyeget
Hol az az új NOÉ ??
Ki bárkát építhet ???

Bárkát,de hatalmasat
Beleférjen ez a pusztulásra
Ítélt Föld
Isten már megelégelte a tékozlást
S bocsát az emberre új, végső vízözönt !

M.óvár.2O1O.O9.24.sorkozEmber a Hargitán


Egy igaz székelyre emlékezve
/Csíkmadaras,Bogács Károlyra/

Eső pára cseppje hullik
Siratja egy ember emlékeit
Ott fenn a Hargitán
Zúg a fenyves,zúg az erdő
Nap ragyog fel köd homálya
Felszívódik nemsokára

De egy hang majd hiányzik a tájon
Olt folyónak partját látom
Emlékképhez visszatérve
Hargitán egy ember képe
Ősi székely,szava magyar
Visszhang nem jön vissza hamar

Egy ember a Hargitán várta
Hogy eljöjjön a magyar szabadsága
Várta a jelt,de az anyaország nem felelt
Ott az Olt forrása magaslatán
Ott a Maros folyó torkolatján
Végetért egy kitagadott szenvedés

Echó nem felel csak sír a fenyves
Sem a lent ,sem a fent, szikla néma
Ráborul a csend magánya
Szikla szirten áll a kereszt
Talán a lelke ott lengedez
Székely honát ott vigyázza
Védő szárnyat terít le az éji homályba

Egy ember volt,aki nagyon várta
Remény napját a Hargitára
Egy ember volt ki küzdve bátor
De a remény most összetört kép
Komor felhők gyászba vitték
Zúg a fenyves,zúg Hargita
Kisüt majd a nap a magyarra
Lelkünkben egy embert temetünk
Emlékét megőrizzük !

M.móvár.2O1O.O2.21.sorkozAkkor és ma
Gróf Széchenyi István örökébe


Híd képét választottam
Könyvem elejére
„Híd két part között”
Hidat a múlt és jelen fölött

Ó én szegény hazám !
Már megint nehéz súlyok
Húzzák vállaid !
Hol a mai „Legnagyobb magyar”
Ki enyhíti gondjaid ?

Mély szakadék felett
Ki nyújt most feléd kezet
Ki az új Széchenyi István
Ki az ki új útra vezet ?!

Kinek aggódása oly nagy mint Neki
Magyar hazát összeomlástól félti
Jöjjön már egy új Messiás
Ki megoldja hazánk gondját !

Mert régi gyáraink
Romokban hevernek
Vagy pusztulásra ítélve
Vagy már bontja az enyészett

Lovakat felváltották igaz erős gépek
De árvízi eső és zivatar
Megnyitja a földet
Tenger víz áztatja az Alföldet

Esőtől,ártól szakadnak a gátak
Nincs ki határt szab a pusztításnak
Dunai hajózás beszüntetve
Rozsdamart hajógyár elfeledve !

Szabályozott Tiszánkat szennyezik
Amerre csak lehet
Homokzsákok ezrei
Védi a házakat és kerteket

Ó Széchenyi István
Hol a Te tudásod ?!
Hova tűnt a honfiakból
A Te tenni akarásod ?

Magyar anyanyelvünk szabad
De csak a megmaradt hazában
Külhonba szakadt magyarjaink
Anyanyelv használata megnyirbálva

Elcsatolt országrészeket
Trianon ítélte kárhozatra !
Vasutak,hidak elválasztva
Gőz helyett elektromosság,
Gáz az energia

Megmaradt országunk
Energiahiányban szenved
Hol a Te okosságod
Hol a Te terved ?!

HITEL is van bőven !
Csak bírjuk kifizetni
Gazdaság romjaiból
Mi fog felemelni ?

Lányaink,asszonyaink
Okosodnak szépen
Egyenjogúságunkat
Kivívták már régen !

A nők sok munkájuktól
A családok szét eső félben
De gyermekeket óvodában
Iskolában tanítják szépen

Ó Széchenyi István !
Járj értünk közben
Kérjed a Teremtőt
Szegény magyarjaid
Szabadságban éljenek meg szebb jövőt !

Mert van itt okos fő
Csak ki kéne használni
Ideje lenne már ismét összefogni
Édes hazánkat mélyről felemelni

Lánchidat terveztem könyvem elejére
Széchenyi István előtt így tisztelegve
Hidat emelve két part között
Ha Isten is akarja minket összeköt!

M.óvár.2O1O.O8.2Osorkoz„Lesz értéke még a földnek”


„Lesz értéke még a földnek”
Ha az ember maga veszi kezébe
Megint szántani az ekét
Sajátját szántja,új barázdáit a földbe

Nem számít csurgó verítéke
Megmunkálja szépen a földet
Lengő búzamezőt az Isten is éltet
Lesz még értéke a földnek

Örülsz tavasszal,ha zölddel a határ
Biztatgatva mondta jó apám
Meghálálja a föld a szeretetet
A mag gyorsan kikel,ha szívvel veted

Ha támadják is karvalyok és kufárok
Akkor is lesz élelme-e hazának
Mert szeretni kell-e drága földet
Minden rög kincset terem neked

Ha nem véded meg ezt a magyar földet
Kifolyik kezedből, mint homok
Gazzá,gazdátlanná válik a becsület
S nem emeli fel semmi a nemzetet

S szegény apám,ha most látná
Igaz a földnek nagy értéke van
Kufárok hada zúdul,nem bánja
Eladják alólunk a talajt

Spekulánsok”génmódosító”ígérete
Sokszorozni akarja a termést
Pusztul a föld kiásott lelke
Ugrásra kész a manipulált vetés

S a földnek már van értéke
De sok idegen vet,s arat
Neki ring az aranyló róna
Euroval fizet a magyar föld aranya

Talán még nem késő megérteni
Földjeinkre vigyázzunk nagyon
Ne engedjük a magyar föld idegené legyen
S ne hagyjuk földjeinket parlagon s
Idegen traktorja zúgjon a földeken !

M.óvár.2O1O.O4.O4.sorkozBordás Cecilliához
A magyar nótaénekeshez


Egy csillag átsuhant a szobán
Kedves mosollyal arcán
Egy hang csilingelő
Oly kedves- lélekből jövő

Egy csillag köztünk ragyogott
Eltakarta a napot
Nem is tudtuk honnan jött
Hova tart,mint a szellő átsuhant

Csak azt tudtuk fényt hagyott
Szeretetet szívünkben utána
S ez a csillag már ragyog amott
Hisz mindenki nagyon várja

S száll az ének a szívből jövő
Magyar dal ez,gyönyörű a hangja
Hogy nálunk jártál,találkoztunk
Isten is így akarta !

Mosoly és szeretet,csilingelő hangja
Az emberi szívet beragyogja
Adventi várakozás napján,békét hozta
Isten is így akarta

2O1O. 12.O3.MosonmagyaróvársorkozEgy marék földetó
/Egy elvándorló magyar kívánsága /


Egy marék földet csak
Hozzatok nekem
Legyen min megpihennem
Csak egy marék földet
Hazám földjéből, kertemből
Had érezzem illatát kezemből

Csak egy marék földet
Hazám talajából
Hol bölcsőm ringott messze távol
Az a marék föld kedves a lelkemnek
Ott voltam boldog igazán gyerek

Csak egy marék földet hozzatok nekem
Had pihenjen meg rajta a szívem
Hova fejem utoljára lehajthatom
Honvágyam könnyemmel tele sírom
Sajgó lelkem megvigasztalhatom

Csak egy marék földet
Nem nagy kérés tudom
Ezzel üzen nekem elhagyott otthonom
Illatából had érezzem
A magyar földért fáj a szívem

Csak egy marék földet
A kis kertem aljából
Hol a vadgerle még mindig turbékol
Zengő madár ének szólal
Ismerős lelkemnek ez a dal

Csak egy marék földet hozzatok nekem
Utolsó utamra is magammal vigyem
Legyen még , aki rám gondol
Ki elhozza az otthonomból
Kinek még a harang utoljára kondul

S tudom teljesítitek utolsó kérésemet
Elhozzátok hazámból a marék földet
Amit fejem alá párnaként tegyek
Had legyen boldog pihenésem
Magyar földön nyugodjon meg fáradt testem !sorkozMegszólal a pacsirta


Megszólal a pacsirta
Hangja csak úgy zengi
Itt a tavasz csuda jó
Jókedv egekig repíti

Ne énekelj pacsirta
Szomorú az élet
Aki mába bízott
Annak ez ítélet

Ne énekelj pacsirta
Bús a szívem máma
Embervadász indulóban
Eső cifrázza

Ne énekelj kis pacsirta
Zúg az eső zápor
Sír a lelked te fentről látod
Mi lett a hazádbólsorkozItt a tavasz


Itt a tavasz, eljött újra
Ragyog minden kis faluban
Vetés zölddel, fának ága
Levél bújik, ragyog virága

Itt a tavasz szellő hozta
Nap melegét ontotta
Zöld a mező, nyílik virága
Remény virul nemsokára

M.óvár.2OO9.O4.2l.sorkozÓ Gábriel angyal


Ó Gábriel angyal
Menj Budapestre
Oda a Sátán
Magát befészkelte
Gyönyörű főváros
Utcáit befestve
Jelöli a házak
Falát beszennyezve

Ó Gábriel angyal
Vidd a kardodat
Fenyegesd vele a hon fiat
Ki szennyé teszi
Szép fővárosunkat
Űzd ki a városból
A megvadult kufárokat
Nagy a baj ott most
Sátánok ülik orgiájukat

Ó Gábriel angyal
Legyen gyors a röptöd
Röpülj sietve
Vágj rendet
Kérlek könyörögve
Vess véget
A gonosz uralmának
Űzd ki templomából
Sátán fenevadat

Ó Gábriel angyal
Legyen gyors a röptöd
Hazánk szíve most
Pokol tűzétől füstöl
Árulók hada lopja
Szép értékeit
Menj Gábriel angyal
Kardod talán segít

Ó Gábriel angyal
Ha nem ismernéd fel az utat
Te is eltévednél
Oly sok szenny láttán
Te is megrettennél
Kérd az Istent jöjjön
Segítsen neked benne
Szegény fővárosunknak
Megtisztuljon szennye
Űzzétek a kufárokat messze-messze !

M.óvár.2OO9.12.O8.sorkozOrsikához Búcsra
/Egy magyar kislánynak Felvidékre/


Lánc-lánc Eszter lánc
Kis magyar lány mit csinálsz
Tanulod a betűket
Ezek ugye nehezek

Pohár és labda alak
Nézd az őz ott szalad
Nehezen alakulnak a szavak
De egy-kettő már fogva tart

Lánc-lánc Eszter lánc
Kis magyar lány mit csinálsz
Tanulom a szavakat
Írom le a mondatokat

Ebből nem lesz galiba
Ha a szorgalmam bírja
Megtanulok olvasni
Azután meg verset mondani

Lánc-lánc Eszter lánc
De könnyen megy ez a tánc
Csípőre rakom a két kezem
Zenére derekam illegetem

Szépen szól a muzsika
Járja utánam aki tudja
Piros pántlika a hajamban
Hajamat Édesanyám fonta

Lánc-lánc Eszter lánc
Kis magyar lány mit csinálsz
Egy-kettőre megnövök
Tudás szárnyán repülök

Bámul rám a nagyvilág
Hogy megnőtt a pici lány
Tudásom nagyhatalom
Mind, mind nektek adom

M.óvár.2OO9.O6.Ol.sorkozReátok hagyom


Reátok hagyom
A nap sugarát
Az ég bíborát
A tiszta tó tükrét
A tavasz virág üzenetét
A madár trillázó hangját
A túzok lejtő táncát
Az szarvas bőgését
A hófödte csúcsok tükörképét
A tücsök éji zenéjét
A vad vizek rohanását
A szivárvány színének változását
A csillagok ragyogását
A zene andalító hangját
A szívek csábító dalát
A tenger fodrának suttogását
A virág bódító illatát
A pejparipák nyerítését
Vad villám villanását
A menny dörgését
Szerető szívemnek szelíd vágyódását
Távozó lelkemnek utolsó fohászát
Az egész életem megélt boldogságát
Őszinte szeretetem egész valóságát
Vigyázzatok nagyon
Mindent-mindent, az életet
Reátok hagyom !

M.óvár.2OO9.O7.29.sorkozSorsod a cél
/Hidegvégi-Üstös Pál
Tisza és Béke Nagykövethez/


Sorsod a cél
Ki nem áll meg soha
Gömbölyű Föld-golyó
Futó bajnoka !

Mondd, mi hajt,mi vezérel
Utadon száz és száz veszély
Sorsod a cél
Melyet elérheted

Rögös útvesztő utadon
Veled a küzdés,veled a fájdalom
Jöhet bármily akadály
Legyőzöd, mert van, aki vár

Sorsod a cél
Nemes, előre vezet
Akarat és Isten
Irányítja léptedet

Szeretet,mely úton vezet, legyőz
Sivatagot,dombot,folyót,hegyet
Isten segíti léptedet
Hogy meghódítsd az előtted álló végtelent

Sorsod a cél hívogat
Ha elindulsz, győzz egymagad
Mikor indulsz, bátorítanak
Vidd a magyar nemzet zászlaját
Magasan tartsd !!

Sorsod a cél
Menj, míg erőd engedi !
Kísérjen jó barát, emberi hatalom
Isten és szeretet segítsen utadon !

S végállomáson nem csak Te győzöl
Tudom
Veled van mindenki
Aki valaha is kísért utadon
Sorsod a cél, az Isten áldjon !!

Mosonmagyaróvár,2OO9.lO.O3.sorkozSzékely pacsirtához
/Dévai Nagy Kamilla ének művészhez /


Mint tavaszi légben éneklő pacsirta
Szivünk,lelkünk bánatát elsirja
Lelkem szavaid úgy itta
Éneked szép magyar hazánkról
Annak bánatáról, igaz fájdalmáról

Tavasz váró pacsirta zengjen éneked
Fel a napba szárnyaljon képzeleted
Napsugár ragyogja be éltedet
Sose legyen mélyrepülésed

Tavaszt zengő vidám énekes
Legyen szabad felemelő éneked
Énekelj hazánkról szép éneket
Szabadságban élni hogy lehet

Ne fáradjanak el lantodnak húrjai
Éneked zengje szabadság dalait
Tavaszi virágok mind köszöntsenek
Áradjon feléd igaz szeretet

Tanitsd énekelni ismét népedet
Igaz szivvel élni csak szabadon lehet
Dalolj Te pacsirta vig éneket
Van még remény,van még szeretet

Vidám daloddal rázd fel nemzeted
Dalolj pacsirta mert búsan élni nem lehet
Szálljon magasan vidám éneked
Mindenki meghallja ki reményvesztett !

Hozd el nekünk a tavaszt, Petőfi tavaszát
Hogy büszke legyen Rád, s ránk a világ
Dalolj Te széptorkú énekes pacsirta
Boldog legyen, aki csak hangod hallja !

Van még szabadság,míg ragyog a remény csillaga
Énekelj nekünk Te magyar pacsirta
A világ is hangodat boldogan hallgassa
Hogy ne legyünk szomorúak soha !!

M.óvár.2OO8.O3.l5.sorkozSzelídgesztenyékhez a kútnál
/IV.Franz Burger kútjánál /


Álltok itt a dombok ormán
Mint két jó barát
Lombotok még enyhet nem ád
De növeltek majd nagy lombkoronát

Derekatok még vékony husáng
De egyenes derék
Felnőttök majd egyszer
Megtámaszt erős gyökér

Erős gyökér viharral dacol
Eső veri,élteti napsugár
Termésetek őszre beérik
Karotok széllel táncot jár

S megnőtök nagyra,évek múlnak el
Ki örült nektek egykor
Enyhe szellő meséli el
Ki boldogsággal régen átölelt

Álljatok e dombok ormán
Terítsen virágot rátok minden tavasz
Mint két jó barát egyszer
Nyújtsatok az embereknek vigaszt

Virágotok kelyhéből nektárt adjatok
Fáradt madarat elringassatok
Erős viharban kapaszkodjatok
Isten áldását,esőpermetet befogadjatok

S ha alkonyatkor,bús csend borul a tájra
Gondoljatok arra a két jó barátra
Ki útját messze-messze járja
S emlékszik még a két gesztenyefára

Svájc ,Eidingen,2OO9.O7.O9.sorkozÜnnepünk Március 15.


Száll az ének
Magasan száll
Leng a zászló
Hív a Hazám

Leng a zászló
Neked is szól
Nemzeti kokárdánk
Emlékosztó

Együtt vagyunk
Ünnepelünk
Szabadságban
Ragyog hitünk

Mind itt vagyunk ?!
Nem felejtünk!
Március 15-ét
Ünnepeljük !

Leng a zászló
Fújja a szél
Magyar zászló
A hősökért !

Szól az ének
Zeng az ének
Himnuszunk szól
Magyar Hazám
Téged éltet !

M.óvár.2O1O.sorkozVirrasztó csillagok


Decemberi éjszakában
Sötét égen ragyogjatok
Virrasztó csillagok

Advent csendes éjszakában
Várakozás alkonyában
Világítsatok virrasztó csillagok

Fényes hold is feljön végre
Kiül az ég peremére
Üdvözöljétek virrasztó csillagok

Mert e szent éj egyszer eljön
Várjon rá fényözön
Tündököljetek virrasztó csillagok

Kigyúlt a Betlehemi csillag
Szeretet jászolához utat mutat
Örvendezzetek virrasztó csillagok

Rongyos istállóban megszületett
A kisded gyermek felétek nevet
Köszöntsétek virrasztó csillagok

Lenn a föld, lehajolt az ég
Megváltó eljött közénk
Ragyogjatok virrasztó csillagok !

M.óvár.2OO9.12.23.sorkozMagyar Kultúra Napja : Január 22.


- Köszöntés-
- Méltatás-
- Nem piros betűs ünnep a naptárban, de lelkünkben az !
Újkori ünnep 1989.január 22.óta /21éve / először megtartott „Magyar Kultúra napja „
- „Magyar Kultúra Napja „ Kölcsey Ferenc költőnk - 1823.O1.22.-én Csekén ,ma Szatmárcseke- a - „ „HIMNUSZ” megírásának napját jelölték meg vezetőink. 21 éve minden évben megünnepeljük-e napot.
A Himnusz ,mintegy alcímeként.:
A magyar nép zivataros századaiból-
Isten áld meg a magyart……. kezdődik az akkori
Cenzúra megtévesztésére !
-1844.-ben Erkel Ferenc zenésítette meg.
- 2OO6.máj.11.-én V. Majzik Mária Magyar Örökség Díjas képzőművész- szobrásznak- Budakeszin állították fel a Himnusz emlékművét. /adományból készült / Az emlékmű 9m magas ,7 db boltíves mészkőből készült pillérek előtt álló ,4m magas dombormű, márványból és bronzból készült Föld-Isten anya karjait kitárja és a ruha karja redőiben helyezkednek el a Himnusz verssorai. 21 harang van elhelyezve a pillérek között. Minden ünnepnap délben megszólal a Himnusz zenéje, vasárnap délben pedig a Déli harangszó.
-„ Kultúrájában és nyelvében él a nemzet „..írja:Kazinczy Ferenc nagy nyelvújítónk.
A kultúra összefog,összetart bennünket,legyen zene,tánc,irodalom,szobrászat,népi munka….
- A magyar nemzetet is ez tartja össze. Határon innen és határon túl Ezen a napon emlékezünk hagyományainkra,évezredes gyökereinkre, így őrzőivé válunk nemzetünk értékeinek, nagyobb hangsúlyt kapnak kultúrális rendezvényeink, eredményeink. Pl.:
„Magyar Kultúra Lovagja „ cím adományozása is ezen a napon történik.
A XIX. század nagy írója : Jókai Mór is azt írja:/1896-ban/ Magyar Honfoglalás 1OOO.éves évfordulóján kiadott „Magyarország Antológia” 1O kötetes-mű zárszavaként-az Utószóban-„ Van tengerünk,vannak hegyeink, alföldünk,szép gyönyörű HAZÁNK, most már csak az a sok ajkú népnek kell összefogni,mely itt él,megbecsülni kulturális értékeinket,évezredes szokásainkat,s boldog lesz a nép-e szép nagy hazában !”….. „S ha egyszer e hazának minden lakója át lesz hatva annak tudatával,hogy egyedül a közös haza szeretete,közös haza megtartása,felvirágoztatása talpköve a szabadságnak,kútforrása a jólétnek,akkor boldog lesz a Nemzet.”
- Tudjuk, ismerjük a XX. sz. történelmét, ha Jókai jövendölése nem is valósult meg-, ha szét is esett az ország, a nemzetet,a nyelv ápolása ,a kultúrák ápolása tarthatja meg.
- A globalizáció, életmódváltozás, EU.-csatlakozás, a szétesett nemzet- mind-mind egy-egy veszélyt rejt magában,hogy a nemzet el- veszíti önmaga arculatát,kultúráját !
Ezért minden erőnkkel azon kell lenni,hogy megtartsuk Kulturális Értékeinket,egymással szeretetben,egymás megbecsülésével és Összefogással kell élni.
- Szomszédos és Uniós országokkal Kulturális téren fejleszteni kell összetartozásunkat,hogy-e kárpátokkal ölelt nemzet - boldog legyen !
- Ezt tapasztalom,ezt az igyekezetet Mosonmagyaróvár vezetőinél,lakóinál,kultúrával foglalkozók,milyen odaadással, - melegszívvel viseltetnek a kultúra és eredményei íránt.
- Munkájukhoz kívánok sok sikert,kitartást,eredményekben gazdag évet a Magyar Kultúra Napján.

Vers.:Kultúra napja:Himnusz születése

M.óvár.2O1O.O1.22.sorkoz